Site icon Julles Rideskole

Rideklubben

Søndre Eikeberg Rideklubb er en klubb stiftet i 2019 for og av rideskolens ryttere. Det er fra og med vårsemesteret 2019 pålagt medlemsskap for alle ryttere i rideskolen fra og med ponnigruppene. Det er frivillig å være medlem for ryttere på Lek og Lær.

Rideklubben er IKKE en del av rideskolen og har ingenting med den daglige driften av stallen og rideskolen å gjøre. Stall Eikeberg og rideklubben vil samarbeide for å skape et godt hestemiljø for alle, uansett om de vil være hobbyryttere eller konkurranse rytter. Et samarbeid med rideklubben vil gjøre det letter for de som ønsker det å komme seg ut på konkurransebanen selv om man ikke eier egen hest.

OBS all betaling av klubbavgift går direkte til klubben, ikke via rideskolen.

Priser og medlemsskap:
 
Styret 2022:
Exit mobile version