Rideklubben

Søndre Eikeberg Rideklubb er en klubb stiftet i 2019 for og av rideskolens ryttere. Det er fra og med vårsemesteret 2019 pålagt medlemsskap for alle ryttere i rideskolen fra og med ponnigruppene. Det er frivillig å være medlem for ryttere på Lek og Lær.

Rideklubben er IKKE en del av rideskolen og har ingenting med den daglige driften av stallen og rideskolen å gjøre. Stall Eikeberg og rideklubben vil samarbeide for å skape et godt hestemiljø for alle, uansett om de vil være hobbyryttere eller konkurranse rytter. Et samarbeid med rideklubben vil gjøre det letter for de som ønsker det å komme seg ut på konkurransebanen selv om man ikke eier egen hest.

OBS all betaling av klubbavgift går direkte til klubben, ikke via rideskolen.

Priser og medlemsskap:
 • Ponni, tom det året du fyller 16: 300 kr/ år
 • Junior/ ungrytter, tom det året du fyller 21 år: 350 kr/ år
 • Senior, fom det året du fyller 22 år: 400 kr/ år
 • Familiemedlemsskap, for personer i samme husstand: 450 kr/ år
 • Alle medlemsskap dekker Norges Rytterforbunds blad «Hestesport».
 
Styret 2022:
 • Leder: Kristine Sæthern
 • Nestleder: Tone Hansen
 • Økonomiansvarlig: Mads Løken
 • Styremedlem: Anette Mork
 • Ungdomsrepresentant: Hanne Johansen
 • Varamedlem: Lilian Kulsrud
 • Varamedlem ungdomsrepresentant: Lea Haakensen Hansen