Rutiner for hestehold

Rutiner for hestehold er viktig med hensyn til flere områder. Rutinene skal sikre at alle setter hestens velbefinnende i sentrum samt at arbeidsoppgaver løses på en sikker måte, både for hest og menneske. Rutinene er en veiledning i arbeidet med hester som skal holdes vedlike i det daglige, samt oppdateres og utvikles videre. Den skal hvile på vitenskaplige
undersøkelser og utprøvde erfaringer.

Kunnskap og godt omdømme rundt hesten innebærer at man forstår og delvis kan forutse hestens reaksjoner, viser ordenssans, arbeider rasjonelt, effektivt, økonomisk og ergonomisk riktig, har riktig kledsel for de forskjellige oppgaver som utføres og viser en god service ovenfor kunden. Dette dokumentet er en beskrivelse av det daglige arbeidet med hestene.

Nye elever og nye ansatte skal sette seg inn i dokumentet og reflektere over hvordan hesteholdet er og hvordan håndteringen av hestene gjørespå en yrkesmessig og profesjonell måte.

Hvordan skal jeg oppføre meg og jobbe for å løse alle oppgaver så hestens velbefinnende og sikkerheten er i sentrum?

For å minske risikoen for fremtidige hesteulykker og for å høyne den yreksmessige standarden har personalet og elevene ved rideskolen et spesielt stort ansvar som normgivere. Rideskolens personale og elever skal vise god dømmekraft i sin jobb med
hestene og være gode forbilder.

Sikkerhetsrutiner

Risikovurdering hest

Alle hester skal risikovurderes og håndteres deretter. Dette gjelder både rideskolens egne hester og oppstallede hester. Vurderingen er dynamisk, det vil si at en hest vurderes kontinuerlig og plasseres i en gitt kategori flere ganger gjennom året. Hester kan settes inn i jobb i virksomheten når de er plassert i kategori 1 over tid. 

  1. Vanlig hest. Normale sikkerhetsregler gjelder. 
  2. Risikohest. Håndteres med hjelm og hansker. 
  3. Høyrisikohester. Håndteres med hjelm, sikkerhetsvest og hansker. 

Det er kun ansatte og evt personer med nok erfaring som er godkjent av rideskolesjef som håndterer risiko og høyrisikohester. 

Merk at alle som håndterer hest og er under 13 år skal ha på hjelm ved all håndtering av hest på bakken også når hesten er i katergori 1. 

Personlig sikkerhetsutstyr ved de forskjellige aktiviteter:

RidningHjelm, ridebukser, ridestøvler eller ridesko sammen med leggchaps. Oppsatt hår. Hansker anbefales. Sikkerhetsvest anbefales til sprang og turridning. Sikkerhetsvest skal brukes på terrengtrening.
Kjøring, longering og tømmekjøring Hjelm, pisk, hansker og egnede sko. 
Reflekser Reflekser på ben og refleksdekken skal brukes ved ridning i mørket, i tåke og når man er usikker på om man kommer hjem før det er mørkt. 
Instruktørsarbeid 
Som ved ridning (uten hjelm), tilpasset vær og temperatur. Ridelærer skal være sømmelig kledd sommerstid, ikke singlet.
Stallarbeid Hensiktsmessige klær i forhold til oppgave, gjerne sko med vernetå, oppsatt hår. Ørepropper/ headset er ikke tillatt å bruke ved stallarbeid og håndtering av hest. 
Håndtering av hest 
Hester leies i grime med leietau eller i hodelag. Ved håndtering av unghester under 4 år og hingster skal det brukes kjetting under haka på hesten og leieren skal bruke hjelm og hansker. 

Klær mm:

KlærKlærne skal være hensiktsmessige og i henhold til personlig sikkerhestutstyr. Singlet (kun ridemodellen med bare skuldre er tillatt) og shorts skal ikke brukes i stallene i forbindelse med hestehåndtering eller ved ridning.
SmykkerPiercing i tunga eller andre steder i ansiktet er ikke tillatt. Øvrige smykker skal være små og diskret for ikke å utgjøre en sikkerhetsrisk. 
Mobiltelefon Som ung og/eller uerfaren anbefales du å ikke snakke i telefon til hest eller ved håndtering av hest. Det er ikke tillatt å høre på musikk med headset ved hestehåndtering/ ridning. 
Hunder Alle hunder skal holdes i bånd på hele anlegget. Det er ikke tillatt med hunder i ridehuset. 
Serviceinnstilling  Ettersom vi ønsker å gi et profesjonelt og gjestfritt inntrykk hilser vi på alle og hjelper de som trenger det til å finne seg til rette. 

Leiing av hest:

UtstyrGrime skal brukes sammen med leietau, både ute på anlegget og i stallen. Hingster og andre hester som trenger det skal leies med kjettingleietau. Kjettingen passeres under hestens hake. Personlig sikkerhetsutstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hjelm og hodelag bør brukes ved leieturer.
Gjennomføring  Hesten føres kontrollert og korrekt med leieren ved hestens skulder. Det skal brukes tohåndsfatning på leietau eller tøyler. Høyre hånd på leietauet under hestens hake og resten av tauet brettet i venstre hånd. Det skal kun leies en og en hest. 
Gjennom dør og portÅpne døren/ porten helt og fest den med gjeldende festemiddel. Før hesten gjennom passasjen. Vend hesten og steng døren/porten. Ved smal passasje; gå før hesten og vær obs på at ikke noe av utstyret setter seg fast i noe 

Utslipp i paddock:

UtstyrSe leiing av hest over.
Gjennom port Åpne porten helt. Lei hesten helt inn og vend den med hodet mot porten. Steng porten. 
Slipp Løsne hakereima på grima, ta av grima mens du holder hesten over neseryggen, slipp hesten og gå rolig ut av porten. 
Slipp av flere hester Lei alle hesten inn i paddocken samtidig. Hestene stiller opp ved siden av hverandre med sikkerhets avstand mellom hver hest, minst 3 meter. Vend dem med hodet mot gjerdet, hold med venstre hånd over neseryggen og ta av grima på signal fra slippleder. 
Porter Alle porter skal være stengte selv når paddocken er tom. Vedlikehold av gjerder og porter skal gjøre i henhold til vedlikeholdsplan. 

Ridning:

På- og avstigningTo eller flere ryttere stiller opp hestene på linje, på og avstigning skjer samtidig. Ved ridning i gruppe: alle hester skal gå ut og inn av stallen samtidig og i gitt rekkefølge. Hesten lengst vekk fra døra skal gå først, sikkerheten skal være første prioritet ved valg av rekkefølge på hestene. På lille ridebanen stiller hestene opp på midtlinja med hodet mot asfaltveien og bakdelen mot paddockene. På storeutebanen stiller hestene opp på den største delens midtlinje med hodet mot parkeringsplassen. I ridehuset stiller hestene opp på midtlinja med hodet mot tribunen. Ved påstigning skal ridelærer eller assistent «gi ben» til rytteren. Evt skal det brukes krakk. Det er ikke tillatt å sitte opp på egenhånd ved å sette foten i stigbøylen.
På- og avkledning av tepper og jakker På leksjoner tas jakker av før påstigning, ridelærer eller assistent tar tepper og henger de på dekkenhengere i gangen i ridehuset. Andre: det anbefales å ta av og på jakker til fots før påstigning eller etter avstigning. Tepper og jakker henges ved porten i ridehuset, i hjørnet ved H på lille utebanen og på den korte delen av gjerdet, mot ridehuset, på store utebanen. Det skal IKKE henge tepper, jakker e.l andre steder på vantet/gjerdet. 
Ridehus Før du går inn i ridehuset skal du banke på døra, vente en liten stund og gå inn. Gå rolig inn i gangen så du ikke skremmer/ forstyrrer ekvipasjene som rir. Snakk lavmælt så du ikke forstyrrer. Det skal kun være en hest i gangen, er det flere som går inn/ ut samtidig skal de andre hestene vente i ridehuset/ ute til gangen er klar. Det er ikke tillatt å longere eller slippe hester løs i ridehuset. Heller ingen løse hester på utebanene. 
Regler Det forventes at alle respekterer ridebanens regler. Se oppslag. 
Hoppning Hoppning utenom fastsatt trening skal avtales på forhånd. Dersom det ikke er ridelærer/ autorisert trener til stede kan det kun hoppes på de høyder ekvipasjen har konkurrert. Det er ikke tillatt å hoppe alene, det må enten være en førstehjelpskyndig voksen person på bakken eller flere ryttere som hopper sammen. Det forventes at rytteren kjenner sin egen begrensning og at den ikke utsetter hesten fare. All riding skjer å eget ansvar. Alt hindermateriell skal ryddes på plass etter bruk. Rideskolen hester skal kun hoppes etter avtale med ridelærer. 
Turridning Vi anbefaler at det ris ut i grupper på 2-6 ryttere. Urutinerte ryttere skal ikke ri ut alene. Det skal varsles hvem som rir ut, hvor det ris og ca hvor lang tid turen tar. Ta med mobiltelefon i tilfelle ulykke. Ved all ridning ute gjelder: Personer, biler, syklister mm passeres i skritt og tre til side. Vis hensyn til andre, trafikkreglene skal følges. All møkk skal sparkes ut i grøfta. Barbak ridning bør ikke gjøres på tur pga større riskiko for ulykker. 
Longering Longering skal kun gjøre i rundpaddocken eller på lille utebanen. Det er ikke tillatt å longere i ridehuset. 
TerrengbanenDet kan kun hoppes hinder med ridelærer / aut. trener til stede. Merk at banen kan være stengt i forhold til vær og nedbør. Sjekk med rideskolesjefen før bruk. 
Tider Se timeplan.
Eksterne trenere Det er kun rideskolens ridelærere og trenere som er leid inn av rideskolen som kan undervise på Stall Eikeberg. Det er altså ikke tillatt å ta med sin egen trener hit uten at det er avklart på forhånd med rideskolesjefen. 
Eksterne hester Håndtering og ridning av hester som ikke er oppstallet på anlegget er også pliktig til å følge våre rutiner for hestehold. Eksterne hester er ikke dekket av vår ulykkesforsikring. All ferdsel på anlegget skjer på eget ansvar. 

Kjøring:

UtstyrHjelm skal brukes med all undervisning av elev samt ved all utdanning av kjørehest og kjøring av hest. Hansker anbefales.
Spenne for Ridehus/ridebane: På midtlinjen, se punkt Ridning- på og avstigning. Ute: På anvist plass av lærer eller ansvarlig stallmester. Det skal alltid være en som holder hesten. 
Leie hest Utdannede par og firspannspar får leies parvis. 

Lasting av hest:

UtstyrHodelag eller lærgrime med leietau. Kjetting under haka ved behov, evt longetau. Hansker bør alltid brukes. Ved urutinerte/vanskelige hester bør hjelm og evt sikkerhetsvest brukes.
Gjennomføring Lasting av hest gjennomføres på et rolig sted med fokus på god sikkerhet. Bruk medhjelpere ved behov. Derssm hesten sliter seg kan transporten settes inne på den lille utebanen med porten lukket. 

Stell og stallrutiner:

Hest i boksHester stelles oppbundet i boks eller på anvist stelleplass. Stallgangen skal kun brukes til oppbinding der det er tilrettelagt for det. Ved møkking, stell og håndtering av hest skal den alltid bindes i bindering eller i sprinklene på boksvegg. Den skal bindes opp kort ( ca 40 cm) så den ikke kan sette seg fast i noe. Den skal kun bindes leietau festet i grime som sitter rundt hodet på hesten. ALDRI i bittet! Når hesten fanges eller slippes skal stelleren stå mellom hesten og boksdøra for å unngå å bli innestengt.
Ta på og av dekken Dekken på: Start foran. Samle sammen dekkenet og legg det forsiktig over hestens rygg ved manken. Fest bogspennen (foran), deretter magegjordtene og tilslutt halereimen. Dersom dekkenet har bensnører skal disse krysses før de festes. Dekken av: Start bak. Løsne halereim/ bensnører. Løsne magegjordter og avslutt med bogspennen foran. Løft dekkenet forsiktig av. Væt OBS på de hester som er redd for dekken. Spør ridelærer. Vi anbefaler alle å bytte ut bensnører med halereim. 
Vaskespilt Vaskespiltet brukes ved behov og skal rengjøres etter bruk. 
Fôr Hestene skal fôres etter oppgitt fôrplan og etter gjeldende fôringsrutiner. Alle fôringstider skal respekteres og hestene skal ha matro. Grovfôr ( ensilage) inngår i stall leien. Det gis kraftfôr morgen og kveld, ikke ute i paddock. Privathester måler opp frokost og kveldsposer. Skolehester fôres etter plan på boksen. Lunsj og middag fôres via trillebår. Dersom hesten skal ha annet grovfôr enn det fastsatte må dette besørges av eier, veies opp og merkes så den som fôrer lett finner det som skal gis. Husk å oppdatere fôrplan etter jobb/ hvile. 
Dører Dørene skal være stengt av orden- og sikkerhetsgrunner. Vi ber besøkende følge henvisninger på dørene i forbindelse med undervisningen. I vinterhalvåret holdes dørene stengte. I sommerhalvåret holdes enkelte dører åpne. Ved stenging etter kveldsfôringer må alle dører stenges med tanke på brannsikkerhet. 
Orden Det er helt grunnleggende for en sikker hestevirksomhet at hele anlegget er preget av god orden. Ved ridning oppbevares tingene i boksen eller på anvist plass, ikke i stallgangen. Personlig utstyr oppbevares på rideskolerommet eller salrommet. Stallgangen skal alltid være fri for ting. Gulvet på salrommet og toalettet skal holde rent og tomt. Rensk gjerne hovene før hesten tas ut av boksen så forekomst av flis blir mindre utenfor utgangsdøra. Ta ut flis fra man og hale før hesten ris. All redskap og alt utstyr skal oppbevares på anvist plass. Det skal kun henge 1 grime med leietau og 1 dekken per hest i stallen av hensyn til brannvern og inneklima. Uteområder, spesielt utenfor stalldører og mellom paddocker skal rakes og kostes daglig for å holde det rent og presentabelt.