Nivåer

Hvert kurs på Stall Eikeberg inneholder teoriundervisning innen sikkerhet, ridelære og hest, praktisk ridelære om hvordan man håndterer hesten på bakken og under ridning. På hvert nivå repeteres det hva som ble lært på forrige nivå og man øker kunnskapen innen ridning og forståelse nivå for nivå.

Alle leksjoner tilpasses elevene og sikkerheten har alltid førsteprioritet hos oss.

Under finner du kort info om de forskjellige nivåene og hva du må kunne for å få utbyttte av de. Grunnkurs 1 og 2 er lagt opp slik at de fleste bruker 1 semester (20 leksjoner) på å lære seg det som kreves. Alder på rytter spiller inn, yngre ryttere vil ha utbytte av 2 grunnkurs 2 kurs. De andre nivåene krever flere semester per nivå for at rytter skal lære seg alt. Jo høyere nivå, dess lenger tid. Det tar tid å lære seg ridekunsten og det gjelder å skynde seg langsomt slik at alle teknikker sitter og rytteren får utviklet rytterfdølelsen sin.​

Lek & Lær 2-6 år

MÅL: At rytteren gjennom lek skal bli kjent med hesten og lære seg de første grunnleggende ferdighetene i ridning. Undervisningen tilpasses de forskjellige årskullene individuelt på gruppene.

Teori/ hestekunnskap:

 • Presentasjon av rideskolen og anlegget
 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Stallen – hestens hjem og stallregler
 • Hvordan gjøre hesten klar før og etter leksjonen sammen med leieren
 • Hvordan leie hesten til og fra ridebanen/ ridehuset sammen med leieren
 • Bekledning ved ridning
 • Hvordan ta av og på grimen
 • Hestens utstyr ved ridning; sal og hodelag
 • Å stelle hesten; mer enn bare børsting
 • Balanse og koordinasjonsleker

Ridelære:

 • Hvordan holde tøylene og tilpasse stigbøyler
 • Trene hjelperne; start og stopp, vende
 • Styre hesten
 • Rideveier; firkantsportet, vende diagonalt gjennom banen, vende over banen, stille opp på midtlinja, storvolter
 • Lettridning
 • 2 punktsits over bommer
 • Sits og balanse øvelser
 • Riding i forskjellig terreng ute
 • Prøve barbackridning

Alle ryttere må ha med seg en som kan leie på alle ridetimer. Av hensyn til ponniene skal de leies hele tiden . Ridelæreren vurderer i hvert enkelt tilfelle når rytteren er koordinert nok til å kunne få ri uten leier. Barn bruker hendene til å holde balansen og når de holder i tøylene blir det ubehagelig for hesten.

Grunnkurs 1 (fra 7/8 år), alle rytter må ha med egen leier

MÅL: Rytteren skal på en morsom, avslappet og sikker måte bli kjent med hesten og lære seg de første grunnleggende ferdgiheten innen ridning.

Teori/ Hestekunnskap:

 • Presentasjon av rideskolen og anlegget
 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Stallen – hestens hjem og stallregler
 • Hvordan gjøre hesten klar før og etter leksjonen sammen med leieren
 • Hvordan leie hesten til og fra ridebanen/ ridehuset sammen med leieren
 • Bekledning ved ridning
 • Hvordan ta av og på grimen
 • Hestens utstyr ved ridning; sal og hodelag
 • Å stelle hesten; mye mer enn bare børsting
 • Balanse og koordinasjonsleker
 • Vise korrekt opp – og avsittning

Ridelære:

 • Hvordan holde i tøylene og stille stigbøylene
 • Trene på å leie og stille opp på midtlinja
 • Trene hjelperne; start og stopp, vende
 • Styre hesten
 • Ri med og uten tet, trene på å holde avstand til de andre hestene
 • Firkantsporet, vende diagonalt gjennom banen, vende over banen, vende opp midtlinja, volter
 • Lettridning, sitte på riktig diagonal
 • 2 punktsits over bommer
 • Sits og balanseøvelser
 • Ridning i forskjellig terreng ute

Grunnkurs 2, alle ryttere må ha med egen leier

Mål: Repetisjon; rytteren skal beherske alt som står i målbeskrivningen for Grunnkurs 1. Det er fortsatt krav om leier på alle leksjoner.
Eleven begynner å trene på å ri uten leier i skritt og trav dersom koordinasjon, balanse og overblikk er god nok, prøve galopp i longe og lære seg rideveiene storemidtvolta, 15 m volter.
Å lære seg å ri selvstendig er en individuell prosess hvor deler av leksjonene ris alene, mens andre deler gjøres med leier. Det er opp til ridelærer å vurdere gangen og hastigheten i prosessen. Sikkerheten for den enkelte rytter samt gruppa som helhet veier alltid tyngst. Hestevelferd kommer alltid før kundens krav om å ri alene. Hestene har ikke valgt sin egen arbeidshverdag. Det krever mer overblikk av rytteren å ri leksjon i gruppe enn å ri en ponni alene på en ridebane.

Grunnkurs 1 ungdom og voksen

Mål: Rytteren skal på en avslappet, sikker og enkel måte bli kjent med hesten og lære seg det første grunnleggende innen ridning.

Teori/ Hestekunnskap:

 • Presentasjon av rideskolen og anlegget
 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Stallen – hestens hjem og stallregler
 • Hvordan gjøre hesten klar før og etter leksjonen
 • Hvordan leie hesten til og fra ridebanen/ ridehuset
 • Bekledning ved ridning
 • Hvordan ta av og på grimen
 • Hestens utstyr ved ridning; sal og hodelag
 • Å stelle hesten; mye mer enn bare børsting
 • Balanse og koordinasjonsleker
 • Vise korrekt opp – og avsittning

Ridelære:

 • Hvordan holde i tøylene og stille stigbøylene
 • Trene på å leie og stille opp på midtlinja
 • Trene hjelperne; start og stopp, vende
 • Styre hesten
 • Ri med og uten tet, trene på å holde avstand til de andre hestene
 • Firkantsporet, vende diagonalt gjennom banen, vende over banen, vende opp midtlinja, volter
 • Lettridning, sitte på riktig diagonal
 • 2 punktsits over bommer
 • Sits og balanseøvelser
 • Ridning i forskjellig terreng ute

Grunnkurs 2 ungdom og voksen

Mål: Repetisjon; rytteren skal beherske alt i målbeskrivelsen for Grunnkurs 1. Rytteren skal prøve galopp i longe og lære seg rideveiene storemidtvolten og 15 m volter.

Grunnkurs 3

For å delta på dette kurset må rytteren beherske alt som er beskrevet i målene til Grunnkurs 1 og 2. Rytteren vil ha behov for å ha hjelper tilgjengelig i nærheten av ridebane og ved turridning.

Mål: repetisjon; rytteren skal beherske alt i målbeskrivelsen for Grunnkurs 1 og 2. Rytteren skal forbedre sitsen, balansen og evnen til å bruke hjelperne for å få bedre rytterfølelse og kontroll. Rytteren skal på en sikker måte kunne galoppere og hoppe små hinder uten leier.

Teori/ hestekunnskap:

 • Ridelære
 • Sikerhet i stallen og på leksjonene
 • Hestens anatomi (enkelt)
 • Hestens farger og avtegn
 • Hestens utstyr, salens og hodelagets deler
 • Visitering
 • Hestens instinkter og reaksjonsmønster
 • Hestens daglige stell og rutiner

Ridelære:

 • Befeste de grunnleggende hjelperne
 • Serpentiner over midtlinjen i skritt
 • Serpentiner på langsiden med en bue
 • Galoppfatninger og avbrudd på storvolter
 • Overganger
 • Sitte på riktig diagonal i lettridning
 • Innvendig og utvendig side
 • Høyre og venstre hånd
 • Ulike styreøvelser; vendende hjelpere
 • Introduksjon til sideførende sjenkel
 • Loddrett- og lettsits med og uten bommer
 • Enkle baner med bommer
 • Hoppe små enkelthinder
 • Sits og balanse øvelser
 • Ridning i forskjellige terreng ute
 • Introduksjon til nedsettende arbeidstrav i forbindelse med galoppfatning

Nivå 1

For å delta på dette kurset må rytteren beherske alt på de foregående nivåene. Er det enkelte ting rytteren ikke behersker anbefaler vi å gå ett semester til på foregående nivå for å befeste kunnskapen. Vi beregner flere semester per nivå fra nivå 1 og oppover. Avhengig av alder må rytter ha med seg leier når vi skal på tur.

Mål: Repetisjon; rytteren skal beherske alt i målbeskrivningen fra Grunnkurs 1-3. Rytteren skal kunne ri sikkert i alle gangarter, hoppe lave hinder og ri i forskjellige terreng ute.

Teori/ hestekunnskap:

 • Ridelære
 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Fortsette med hestens anatomi
 • Farger og avtegn
 • Enkle hindertyper
 • Salens og hodelaget deler, begynne å sale på selvstendig
 • Visitere
 • Hestene instinkter og reaksjonsmønster
 • Trene på korrekt opp- og avsitning

Ridelære:

 • Bytte om storvolter
 • Tempovekslinger
 • Høyere krav til galoppfatningene
 • Introduksjon til rett galopp
 • Å sitte på riktig diagonal
 • Introduksjon til stilling av hesten
 • Fortsette med sideførende sjenkel
 • Ri vendinger i lett sits
 • 2. punkt sits
 • Hoppe små hinder
 • Enklere baner med bommer
 • Sits og balanseøvelser
 • Ridning i forskjellig terreng

Nivå 2

For å delta på dette kurset må rytteren beherske alt på de foregående nivåene. Er det enkelte ting rytteren ikke behersker anbefaler vi å gå ett semester til på foregående nivå for å befeste kunnskapen. Vi beregner flere semester per nivå fra nivå 1 og oppover.

Mål: Repetisjon; rytterne ska beherske alt i målbeskrivelsen til de lavere nivåene. Rytteren skal kunne ri sikkert på ulike hester i alle gangarter. Rytteren skal hoppe enkle hinder og en liten bane kontrollert med god balanse og følsomhet. Samspillet med hjelperne skal videreutvikles og elevene skal kunne ri mer korrekt på rette og bøyde spor.

Teori/ hestekunnskap:

 • Ridelære
 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Godt stallmiljø
 • Hestens daglige stell og rutiner
 • Dekorativt hestestell
 • Fortsettelse hestens anatomi
 • Fortsettelse hestens farger og avtegn
 • Hindertyper
 • Introduksjon til bedømningsregler på stevner i dressur og sprang
 • Ridehusregler
 • Introduksjon til fôringslære
 • Visitering
 • Hestens instinkter og reaksjonsmønster
 • Korrekt opp- og avsittning

Ridelære:

 • Vende gjennom volta, halvt igjennom, hjørnelinja, øke og minske storvolta og vending over halve banen
 • Stilling
 • Rettvendt og feil galopp
 • Bedre overganger og holdt
 • Hjørnepasseringer og trene nøyaktighet i rideveiene og ridning på rett- og bøydsport.
 • Fortsette treningen av rytterens hjelpere, først rendyrke og deretter samspillet mellom hjelperne
 • Større krav til utførelsen av sidebevegelser og hjelperne
 • Framdelsvendinger
 • 2- og 3 punktsits, med hovedfokus på 2 punktsits
 • Hoppe små serier, stuss og liten bane
 • Sits og balanseøvelser
 • Ridning i forskjellige terreng

Nivå 3

For å delta på dette kurset må rytteren beherske alt på de foregående nivåene. Er det enkelte ting rytteren ikke behersker anbefaler vi å gå ett semester til på foregående nivå for å befeste kunnskapen. Vi beregner flere semester per nivå fra nivå 1 og oppover.

Mål: Repetisjon; rytteren skal beherske alt i målbeskrivelsen for de lavere nivåene samt forbedre sitsen og innvirkningen på hesten. Rytteren skal ha kunnskap nok til å kunne delta på klubbstevner.

Teori/ hestekunnskap:

 • Ridelære
 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Å ri på stevne
 • Grunnleggende kunnskap om Konkurranse Reglementet i dressur og sprang
 • Hestens hovstell, verking og beslag
 • Fortsettelse på hestens anatomi
 • Fôringslære
 • Hindertyper, sprang og terreng
 • Visitering, sykdomslære ( de vansligste), rutiner ved sykdom og stell av hest
 • Hestens instinkter og reaksjonsmønster
 • Tilpassing av hestens utstyr
 • Kjennskap til ulike typer av saler, hodelag og annet utstyr
 • Introduksjon til hestens form og løsgjordthet
 • Allemannsretten, regler for turridning

Ridelære:

 • Alle rideveier
 • Takt og tempo
 • Større tekniske krav til overganger og tempovekslinger, samt rytterfølelsen
 • Sjenkelvikninger
 • Introduksjon til bakdelsvendinger og halvparader
 • Prøve rygging
 • Påvirkning av hesten i galoppen i dressur og sprang
 • Hoppning i trav og galopp med kort og lang anridning
 • Hoppe baner med større krav til sits, balanse og følsomhet (følge hestens bevegelser)
 • Sits og balanseøvelser
 • Ridning i forskjellige terreng

Nivå 4

For å delta på dette kurset må rytteren beherske alt på de foregående nivåene. Er det enkelte ting rytteren ikke behersker anbefaler vi å gå ett semester til på foregående nivå for å befeste kunnskapen. Vi beregner flere semester per nivå fra nivå 1 og oppover.

Mål: Repetisjon; rytteren skal beherske alt i målbeskrivningen for de lavere nivåene. Rytteren ska ha utviklet sin ferdighet til å jobbe forskjellige hester selvstendig og kunne kjenne og tilpasse hestens form og balanse. Rytteren skal ha kunnskap nok til å delta på klubbstevner.

Teori/ hestekunnskap:

 • Ridelære
 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Å konkurrere ( ri på stevne)
 • Å ha egen hest
 • Introduksjon til hestens tenner og bittets innvirkning på hestens munn.
 • Sykdomslære, halthet, stalluvaner, sårstell, vaksinasjon, parasitter og parasittbehandling
 • Mønstring
 • Longering
 • Løshopping
 • Teoretisk gjennomgang av sikker lasting og transport av hest
 • Hestens anatomi
 • Utdanningsskalaen
 • Fortsettelse av hestens form og løsgjorthet
 • Hestens reasjonsmønster

Ridelære:

 • Fortsette utviklingen av en god rytterfølelse
 • Alle rideveier
 • Halvparader
 • Takt og tempo
 • Større krav til overganger og tempovekslinger
 • Høyere krav til galoppfatninger, avbrudd og arbeid med hestens galopp
 • Bakdelsvendinger
 • Tagen bakdel
 • Skulder inn
 • Rygging
 • Påvirkning av galoppen i dressur og sprang
 • Hopping av baner med nøyaktige rideveier og tempo
 • Sits og balanse øvelser
 • Ridning i forskjellig terreng

Nivå 5

For å delta på dette kurset må rytteren beherske alt på de foregående nivåene. Er det enkelte ting rytteren ikke behersker anbefaler vi å gå ett semester til på foregående nivå for å befeste kunnskapen. Vi beregner flere semester per nivå fra nivå 1 og oppover.

Mål: repetisjon; rytteren skal beherske alt i målbeskrivelsen for de lavere nivåene. Elevene skal kunne jobbe i en for hesten fordelsaktiv form og utvikle evnen til å korrigere formen på hester i feil form, kunne analysere hva man skal gjøre når man støter på et problem i ulike øvelser mm. Høyere krav på utførelsen av øvelser i dressur, hoppning og terreng.

Teori/ hestekunnskap:

 • Sikkerhet i stallen og på leksjonene
 • Eksteriørbedømning, eksteriørmessige feil og holdbarhet
 • Tømmekjøring
 • Å kjøpe hest
 • Unghestens utdanning
 • Hestens anatomi; skjelett, indre organer, muskler og sener
 • Fôringslære, lage fôrplaner
 • Hestens historie og utvikling

Ridelære:

 • Videreutvikle den gode rytterfølelsen
 • Videreutvikle sitsen og evnen til samspill mellom hjelperne og bruken av dem
 • Jobbe videre med utdanningsskalaen ulike deler og øvelser som er passer til disse:
 • Takt
 • Løsgjorthet
 • Kontakt
 • Schwung
 • Rettstilthet ( rakriktning)
 • Samling
 • Mellomgangarter og økende gangarter
 • Kontragalopp
 • Itroduksjon av versade og travers
 • Selvstendig ridning
 • Sprang
 • Sits og balanseøvelser
 • Ridning i forskjellig terreng