Grunnverdier

KVALITET – KOMPETANSE – MILJØ

Det finnes ingen snarveier til kunnskap om hest og ridning. For å utvikle seg trenger man tilførsel av kompetanse og for å oppnå reslutater trengs det kvalitet i undervisningen. Et godt miljø der man føler seg verdsatt og sett gir rom for læring og utvikling.

Vår satsning på KVALITET betyr:

 • god undervisning på alle timer
 • godt forberedte timer
 • godt skolerte hester
 • godt utdannet ridelærere/ instruktører
 • fortsatt utvikling av anlegget

Vår satsning på KOMPETANSE betyr:

 • autorisert ridelærer 2
 • intern utdanning av våre medhjelpere
 • riktig kunnskap om hest slik at vi jobber på hestens premisser
 • videreutdanning for våre ansatte – kompetanse gir sikkerhet!

Vår satsning på MILJØ betyr:

 • være en «passe stor» rideskole
 • skape et trygt og godt læringsmiljø som gir rom for elevenes utvikling
 • snakke med hverandre og ikke om hverandre
 • ALLE ELEVER I RIDESKOLEN ER LIKEVERDIGE