Vilkår for påmelding til rideskole

Risiko og sikkerhet

 1. Ridning er å anse som en risikosport og det er en risiko for fall, bli tråkket/ dyttet på, bli bitt etc. Vi gjør vårt ytterste for å ivareta sikkerheten og har rutiner og prosedyrer for å minske risikoen så godt det går når man håndterer et stor fluktdyr
 2. Personer som ikke retter seg etter våre rutiner for hestehold, sosiale regler, NRYFs regler for behandling av hest og stallregler vil bli kontaktet av stallens personale og evt bli bortvist. Info om de forskjellige rutiner og regler finnes på våre nettsider
 3. Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring. Rideskolen har ansvarsforsikring

Kostnader

Stall Eikeberg er en privateid rideskole som ikke mottar økonomisk støtte fra kommunen eller andre aktører man kan søke pengestøtte fra. Alle inntekter fra rideskolen, arrangementer, oppstalling av privathester og andre aktiviteter går til å dekke løpende utgifter for drift av anlegg, fôr, flis, hovslager, veterinær og utstyr til hester, innkjøp av rideskolehester, lønn til ansatte mm. Prisen på våre tjenester er satt ut i fra de utgiftene vi har for å produsere ridetimer og andre aktiviteter. Utgiftene til hestene løper uavhengig om rytteren møter opp til timen eller ikke.

Angrerett

 1. Ridekurs/rideskole/stevner/arrangementer
  Med bakgrunn i angrerett-lovens paragraf 22, punkt m, er levering av tjenester knyttet til fritidsaktiviteter, når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, unntatt fra angreretten. Alle våre ridekurs er derfor unntatt angrerett og økonomisk bindende. Vi samarbeider med Søndre Eikeberg Rideklubb som ligger under Norges Rytterforbund
 2. Produkter
  Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

  Angrefristen begynner å løpe:
  Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

  Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

  Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Påmelding

 1. Det er økonomisk bindende påmelding på alle våre ridekurs
 2. Det er ditt ansvar at det legges inn rett mailadresse og telefonnummer ved påmelding. Info sendes ut via bookingsystemet til den mailen som er registrert. Du kan selv gå inn på din profil og redigere der
 3. Når du melder deg på en leksjon, har du denne hele rideskolesemesteret. Ved nytt semester må du melde deg på på nytt
 4. Timeplan og nivåinndeling ligger ute på nettsiden vår. Det er viktig at du leser dette nøye før påmelding for å finne riktig kurs. Dersom du melder deg på feil kurs flytter vi deg over til rett nivå. Gi beskjed til ridelæreren din
 5. Pris per kurs er oppgitt på påmeldingssiden og er for hele kurset. Prisene kan variere noe pga helligdager da det ikke arrangeres leksjoner
 6. Dersom du melder deg på etter kursstart betaler du for gjenværende timer på kurset
 7. Påmelding til ridekurs via nettsiden er ingen direkte booking, og den er ikke bekreftet før du får egen kvittering på e-post. Denne e-posten inneholder også betalingsinstruksjoner
 8. Alle ryttere aksepterer ved innmelding i rideskolen og/eller rideklubben, at det kan tas situasjonsbilder som brukes på klubbens og rideskolens nettside og i sosiale medier. Det er mulig å reservere seg mot dette i påmeldingsskjemaet til rideskolen

Utstyr

 1. Unngå hetter og snorer på gensere og jakker. Klærne skal være relativt tettsittende så ikke de henger seg fast i noe eller skremmer ponnien. Bruk bukser uten sømmer på innsiden av bena for å unngå gnagsår. Gjerne lange sokker over buksebena så ikke buksa sklir opp. Skoene skal ha hel på minst 15 mm og minst mulig snøring. Gummistøvler eller cherrox er fint. Joggesko er ikke tillatt!
 2. Kjøp gjerne et par ridehansker som gir godt grep og beskytter en myk barnehånd mot gnag av tøylen
 3. Du må bruke godkjent ridehjelm. Vi har hjelmer og sikkerhetsvester til utlån når koronarestriksjonene tillater det. Vi anbefaler å kjøpe egen hjelm for å få en som passer hodefasongen perfekt. Hjelmen skal sitte godt på hodet uten av hakereima er festet. Dersom den sklir fram og tilbake eller sidelengs passer den ikke og har ingen funksjon. Hjelmen mister støtdempingen etter ca 5 år, så vær forsiktig med å kjøpe brukte hjelmer dere ikke kjenner historien til
 4. Sikkerhestvest er påbudt når man hopper faste hinder og på jockeytrening. Ryttere under 18 år må bruke sikkerhetsvest ved sprangtrening. For hopping av faste hinder i terrenget kreves en beta 3 godkjentvest, på jockeykurs minst Beta 2 godkjent. Dersom Norges Rytterforbund eller Norsk Jockeyklubb endrer sine krav endres våre tilsvarende

Praktisk gjennomføring av ridetimene

 1. Leksjonstiden er inkl på- og avstigning. Det er viktig at alle møter opp i god tid til timen slik at undervisningen starter presis. Dersom du er forsinket og ikke gir beskjed i god tid vil vi ikke ha hest klar til rytteren. Hesten sendes tilbake til stallen dersom rytter mangler når leksjonen starter
 2. I sommerhalvåret bruker vi utebanene, terrengbanen og rir på tur i nærområdet. I vinterhalvåret bruker vi også ridehuset
 3. Leksjonene er delt inn i dressur, sprang og tur og i gjennomsnitt har man like mange økter innen hver gren i løpet av et semester. Innen sprangridning starter man med bomarbeid, hopping av hinder introduseres når rytterne er klare for det. 
 4. Det er 1-2 teoritimer per semester
 5. På Lek & Lær og grunnkursene må rytteren selv stille med leier som kan leie hesten i skritt og trav. Rideskolen har ikke leiere tilgjengelig. 
 6. Rideskolen følger normalt skoleruta for barneskolen i Gjerdrum kommune når det gjelder fri i jul, påske og sommerferie. Det er rideskole i høst- og vinterferie, samt enkelte røde dager. Det er rytters ansvar å følge med på når det er ikke er undervisning i rideskolen. Timeplan finnes på nettsiden
 7. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon under våre ridekurs. Dette gjelder både rytter, leier, foresatte og eventuelt tilskuere.

Aldersinndeling og nivåer forklart

 1. Du må være fylt 7 år eller eldre på ordinær ridetime. Ryttere fra 3-7 år går på Lek & Lær kurs.
 2. Innen hestesporten regnes man som nybegynner i lang tid, lenger enn i andre idretter. I tillegg til de praktiske rideferdighetene skal rytteren lære seg samspillet med hesten, om hesten som art, sikkerhet mm. Når man skal lære seg å samarbeide med et levende dyr tar det derfor lenger tid å jobbe seg oppover nivåene enn i annen idrett. Hensynet til hestens velferd vil alltid veie tyngre enn rytteren og foreldres forventinger om rask progresjon
 3. I rideskolen bytter rytteren hest gjennom semesteret for å lære seg alle aspekter ved ridning og samarbeid med hesten. Alle hester er likeverdige partnere og har noe å lære rytteren 
 4. På Lek & Lær og grunnkursene må rytteren selv stille med leier som kan leie hesten i skritt og trav. Rideskolen har ikke leiere tilgjengelig
 5. Rytteren må kunne ri trav lettridning uten å holde seg fast i god balanse og takt, samt ha koordinasjon og motorikk så god at h*n kan styre hesten med myke tøyletak for å få ri ponninen/hesten alene uten leier. I tillegg må rytteren kunne ha et visst overblikk over hva som skjer på resten av ridebanen for å unngå farlige situasjoner. Ridelærer vurderer når rytteren er klar til å starte med dette. Det er forskjell på å ri en ponni alene på en ridebane og å ri på en leksjon med en gruppe ekvispasjer 
 6. Fra nivå 1 og oppover må du regne med å ri minst 2 semester per nivå. Jo høyere nivå du rir på, jo lenger tid bruker man per nivå. Det er individuelt hvor rask progresjon man har på alle nivåer. Det er opp til ridelærer å vurdere når eleven er klar for neste nivå 
 7. På spesialkurs med sprang er hinderhøyden max 60-70 cm for å minske risikoen for skader på hestene våre som jobber mange økter per uke. Det legges vekt på teknisk ridning mellom hinderne framfor høydehoppning.
 8. Gruppene for barn er på inntil 10 ekvipasjer og ponniene/hestene som brukes er fra 100 – 160 cm høye. Det velges hest etter tur, men ridelærer vil gå inn og dele ut hester der det er nødvendig med hensyn til sikkerheten. Det er viktig at rytteren rir en ponni/hest som ikke er for stor for rytteren å beherske
 9. Grupper for ungdom og voksne har inntil 8 ekvipasjer per gruppe. Det brukes ponnier/hester fra 135-165 cm 
 10. Selv om hester er sterke dyr har de sin begrensning i forhold til vekt de kan bære for å opprettholde god hestevelferd. Rytterens balanse, vektfordeling, motorikk,  koordinasjon og kunnskapsnivå spiller også inn. En rideskolehest jobber mest med ryttere i startfasen av sin karriere og må kompensere for rytteren inntil rytteren behersker ridekunsten. For å sikre våre hester et godt arbeidsmiljø har vi satt en maks vekt som gjør at de kan jobbe uten for høyt nivå av stresshormonet kortisol. Forskning viser at den ideelle vekten for en voksen hest å bære er maksimalt 15-20 % av sin egen vekt. For en eldre/ yngre hest vil prosenten gå ned. Max vekt rytter er 85 kg på våre hester. Ponniene har lavere maksvekt. Du kan lese mer her: https://www.horsesciencenews.com/horseback-riding/how-much-weight-can-a-horse-carry.php

Dersom vi må avlyse ridetimer

 1. Dersom Stall Eikeberg må avlyse en eller flere time(r) grunnet omstendigheter rideskolen ikke kunne forutsett (force majeure, som eksempel brann, innbrudd, naturkatastrofer, helsekatatrofer, pandemi, mm), vil ikke kurset bli erstattet eller kursavgift refundert.
 2. Vi følger de til enhver tid restriksjoner gitt av myndighetene som gjelder smittsomme sykdommer på hester og mennesker.​

Fravær

 1. Elever har ikke rett til å ta igjen ridetimer ved fravær
 2. Dersom eleven ikke kan delta på ridetimen sin, må vi ha beskjed så tidlig som mulig slik at vi unngår å gjøre klar hester som ikke skal gå i ridetimene. Dette er for å unngå stress for hestene og dobbeltarbeid for våre ansatte

Å være en god idrettsforelder

Vi foreventer at alle foresatte som oppholder seg på vårt anlegg, i alle sammenhenger, forholder seg til Olympiatoppens 9 anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder:

 1. Gi dine barn informasjon og råd når det gjelder valg av idrett. Du kan oppmuntre dem, men la barna selv ta den endelige avgjørelsen om de ønsker å delta eller ikke og hvilken idrett de ønsker å delta i
 2. Ved at du selv er fysisk aktiv kan du bli en god rollemodell for dine barns deltagelse i idrett
 3. Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning
 4. Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap
 5. Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. – Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser
 6. Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert
 7. Støtt treneren og den jobben hun / han gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne
 8. Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig
 9. Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i

Dugnad
Alle medlemmer må være innstilt på å delta på dugnader som fremmer rideklubbens interesser. Dette inkluderer å hjelpe til under arrangementer, dugnader for å vedlikeholde anlegget o.l. 

Rideskolestevner og andre arrangementer

Alle rideskolens ryttere er velkommen til å delta på rideskolens stevner og andre aktiviteter. Slike aktiviteter publiseres på nettsiden vår, og påmelding skjer der.

Krav om medlemskap i Søndre Eikeberg Rideklubb

Medlemskap i Søndre Eikeberg Rideklubb er obligatorisk for ryttere i rideskolen. Ryttere på Lek & Lær timer( barn fra 3- 7 år) kan velge om de melder seg inne eller ikke. Kontingent betales til SERK via www.minidrett.no. Medlemskap i rideklubben må sies opp uavhengig av oppsigelse av ridetimer.

Innmelding og betaling av medlemsavgift til Søndre Eikeberg Rideklubb

 1. Medlemskapskontingenten skal betales via Min Idrett i henhold til Norges Idrettsforbund sine krav
 2. I Min Idrett vil du kunne administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjon som er registrert på deg og oppdatere registrert informasjon (e-post, tlf osv). 
 3. Faktura på medlemsavgift vil også ligge på din side i Min Idrett. Du vil bli varslet pr e-post når faktura sendes ut. Det er derfor meget VIKTIG at alle medlemmer er registrert med riktig e-post adresse. Barn bør registreres med en foresatt sin e-post. Det er den e-post adressen som dere har gitt oss som blir registrert.
 4. NB! Vennligst sjekk at du er registrert med riktig e-post, fødselsdato og navn etc på minidrett.nif.no. Det er enkelt for deg å gjøre endringer. Dette da medlemmer som er registrert i andre klubber i noen tilfeller kan få gammel kontaktinformasjon registrert på seg. Det kan også forekomme feil fra vår side.
 5. NB! Hvis kun barnet meldes inn, vil ikke foresatte kunne stemme ved årsmøtet. Vi oppfordrer derfor aktive medlemmer til å tegne familiemedlemsskap.