Site icon Julles Rideskole

Ponnigalopp ´22

OPPTAK TIL JULLES PONNIGALOPP´22!

Vi søker ryttere til rideskolens ponnigalopp for sesongen 2022. Dersom du har lyst til å bli en del av laget sender du en mail til julianne@jullesrideskole.no. Mailen må sendes av den som er økonomisk ansvarlig (er du under 18 år må søknadens sendes av dine foreldre) og inneholde info om rytterens rideerfaring, hvorfor man har lyst til å bli en del av laget og en ridevideo av rytteren i minst galopp, både loddrettsits og 2 punkt sits. Dersom du ikke rir fast hos oss kan du bli invitert til en rideprøve for vurdering av ferdigheter før treningene starter 25.mars.

Ridelærer Julianne Devold underviser på kurset. Hun er utdannet ridelærer 2, tatt amatørtrenerkurs med bestått eksamen og amatørrytterlisens. Hun har konkurrert i dressur, sprang, feltritt og ridehestgalopp. Julianne red galopphester i trening hos prof. trener Annike B. Hansen i 2008-2009 samt hos Niels Pettersen sommeren 2020. Hun leier også hester til løp for forskjellige trenere.

Mål med kurset:

Forkunnskap hos rytteren, alder og krav til utstyr:

Gruppeinndeling/ tider:

Jockeyskolen har fast treningstid på fredager fra 16.00 – 18.00. Rytterne må sale på hester før timen og stelle de etterpå, selve ridningen er 45 min. Det settes opp egne treninger på Øvrevoll galoppbane som man kan delta på, dette er ikke inkludert i kursavgiften.

Annen info:

For de som ønsker det, og som er  klare for det, vil det bli mulighet for å delta på ponni/ridehest løp på Øvrevoll i løpet av sesongen. Dette krever deltakelse på  trening arrangert av Norsk Amatørrytterklubb og medlemskap i NoARK. Utgifter til dette er ikke inkludert i kursavgiften og dekkes av den enkelte. Julles Rideskole er behjelpelig med felles transport av hester til og fra Øvrevoll på trening og løpsdag. Utgifter for dette deles på av rytterne. Foreldre/foresatte må bidra med kjøring etc i forbindelse med trening og løp på Øvrevoll og hver rytter skal ha med en ansvarlig person som kan hjelpe til med påsaling, leiing etc. Dersom rytteren ikke har foreldreoppfølging kan h*n heller ikke delta på laget.

Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er å anse som et høyrisikokurs hvor det er større sjanse for fall og skader enn på ordinære kurs i rideskolen. Ved påmelding godtar du at all ridning skjer på eget ansvar og at du er inneforstått med risikoen det innebærer å trene hester i høy fart.

Vi anbefaler alle å tegne en ulykke-/ uførforsikring som dekker skader ved ridning. Rideskolen har ansvarsforsikring.

Exit mobile version