Om oss

Vi gleder oss til å møte deg!

Julles Rideskole er lokalisert på Søndre Eikeberg Gård i Gjerdrum.

I 2002 startet vi opp Stall Eikeberg med oppstalling og rideskole. Vi har gjennom årene gjort mye gøy; hestehotell, løsdrift for hingster, småskala avl, rideleir, feltritt camp, jockeykurs, kjeppheststevner, NM feltritt mm. I januar 2022 feiret vi 20 års jubileum med navnebytte til Julles Rideskole. Vi vil framover fokusere aller mest på rideskolevirksomheten og ønsket et navn som reflekterte dette. I en overgangsfase heter vi fortsatt Stall Eikeberg AS juridisk.

Velkommen til oss!

Jorunn og Espen Devold, eier

Eier av gården som består av dyrket mark, skog og hestesportsanlegg. Gården drives parallellt med rideskolen og produserer blant annet alt grovfôret til hestene. Jorunn og Espen bor i kårboligen og har ansvaret for gårdsvirksomheten, økonomi og vedlikehold.

Julianne Devold, rideskolesjef/ ridelærer

Startet Stall Eikeberg i 2002 sammen med Jorunn og Espen med rideskole og oppstalling. Har ansvaret for daglig drift i rideskolen, administrasjon rideskole og underviser på leksjoner. Bor i hovedhuset sammen med datteren Astrid Elisabeth og samboer Russell.

Lea Haakensen Hansen, lærling i hestefag

Har jobbet deltid i stallen i flere år og startet som lærling i hestefag i august 2022. Har ansvaret i stallen med klargjøring av hester til leksjoner og veiledning av Stallgjengen.

Jacob Wøien Jenssen

Jobber i stallen i helgene med fôring, utslipp og stallarbeid.

Ida Endahl

Jobber i stallen i helgene med fôring, utslipp og stallarbeid.